nyhed

Ikke-kommunale støttemuligheder

Log ind

Nyeste kommentarer

work accident skrev om

Alice i eventyrland i 3D

The Supreme Court reversed the trial court's decision and held that this
employee can't succeed on either his reasons for action for bad faith pursuant to the
Texas Insurance Code or his DTPA factors behind action pursuant...

05/03/2018 - 04:22
Anonym skrev om

Magtfuld "Richard III"

17/02/2018 - 09:01
Skrevet:

Sat 31. October kl. 00:30

Genre:

 Kulturkontakt Nord - nordisk kultursamarbejde
På siden kan man finde link til forskellige støtteordninger under Nordisk Ministerråd og meget andet.

Kulturministeriet
På Kulturministeriets hjemmeside under menupunktet "Støtteguide" kan man finde information om tilskudsmulighederne inden for kunst og kultur. Puljerne retter sig mod teater, billedkunst, idræt, musik, litteratur, rejsestipendier o.l., ligesom ministeriet står for aktstykkepuljen og den landsdækkende tipspulje til almennyttige formål.

Kulturnet Danmark (Kulturarvsstyrelsen)
Læs mere om puljen ved at søge på ”kulturnet danmark” på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside. Formålet er at udvikle kulturformidlingen på internettet, så dansk kunst og kultur bliver mere og bedre tilgængelig for offentligheden. Puljen støtter digitale formidlingsprojekter, der er markant nyskabende og innovative, og med et indhold af væsentlig faglig kvalitet. Puljen kan primært søges af mindre statslige og statsstøttede kulturinstitutioner til projekter, der udvikler digital formidling på internettet, gerne i samarbejde mellem flere institutioner. Ansøgningsskema indsendes elektronisk.
Kontakt: Charlotte Hansen, tlf. 3374 5179.

Nordiske støtteordninger
Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd støtter forskellige aktiviteter som fremmer og initierer nordisk samarbejde. Det kan være alt fra børn- og ungearbejde, folkeoplysende arbejde til kulturprojekter o.l.

Region Nordjyllands kulturpulje
Kulturpuljen støtter projekter, der er med til at opfylde målene for puljen. Indsatsområderne er: Kunstnerisk produktion og talentpleje, kulturformidling – nye måder at fortælle historien på, samt Oplevelsesøkonomi.

Udenrigsministeriet - BERLINAUT
Kunstrådet og Kunststyrelsen støtter danske kunstnere og kulturformidlere, der repræsenterer dansk kunst på den internationale kunstscene. Universiteter tilbyder stipendier, studieophold og udveksling. Under menupunktet ”INFONAUT” finder man information om danske og tyske støttemuligheder.

Vækstforum
Vækstforum er et samlet forum for regional erhvervsudvikling. Vækstforum kan bevilge økonomisk støtte til konkrete projekter og initiativer, der vil medvirke til at skabe et Nordjylland i vækst og balance. Blandt andet støttes byggeri, oplevelsesøkonomi, innovation, videndeling og videnopbygning og anvendelse af ny teknologi.
Der er tale om regionale udviklingsmidler og EU-midler under EUs Socialfond og Regionalfond. De projekter, der støttes, skal bakke op om Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og den regionale udviklingsplan.

World Music Denmark
Formål: At hjælpe til at fremme dansk musik ude i verden. Af diverse støtteordninger kan nævnes markedsføringsstøtte til eksempelvis etablering af hjemmeside, honorarstøtte og aktivitetsstøtte. WMD er en selvejende institution under Kulturministeriet.

Administrator: World Music Denmark, Nytorv 3, 3., 450, København K, tlf. 3324 4013, fax 3324 4010.

Skriv kommentar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.