nyhed

Guide til private fonde

Log ind

Nyeste kommentarer

work accident skrev om

Alice i eventyrland i 3D

The Supreme Court reversed the trial court's decision and held that this
employee can't succeed on either his reasons for action for bad faith pursuant to the
Texas Insurance Code or his DTPA factors behind action pursuant...

05/03/2018 - 04:22
Anonym skrev om

Magtfuld "Richard III"

17/02/2018 - 09:01
Skrevet:

fre 30. October kl. 14:30

Augustinus Fonden
Formål: At virke for almenvelgørende, humane, kunstneriske og videnskabelige formål eller deslige. Til sociale formål ydes der udelukkende støtte til foreninger og organisationer. Der ydes ikke støtte til studierejser i grupper, ligesom der ikke ydes støtte til studieophold ved danske uddannelsesinstitutioner.
Administrator: Augustinus Fonden, Amaliegade 47, 1256 København K, tlf. 3314 5293.

BG Fonden
Formål: At yde støtte til selskaber, foreninger, institutioner m.v. med humanitære, sociale, kulturelle, videnskabelige og andre formål. Både små og store projekter kan søge. Bemærk, at fonden har fælles ansøgningsskema med Bikubenfonden nævnt nedenfor. Man skal derfor kun sende én ansøgning, hvis man vil søge ved begge fonde.
Administrator: BG Fonden, Fiolstræde 44, 1171 København K, tlf. 3377 9393.'

Bikubenfonden
Formål: Ligesom BG Fonden at fremme dansk kulturliv, forskning og uddannelse, naturbevaring og socialt arbejde ved at støtte og udvikle projekter af høj kvalitet. Bemærk, at fonden har fælles ansøgningsskema med BG Fonden nævnt ovenfor. Man skal derfor kun sende én ansøgning, hvis man vil søge ved begge fonde.
Administrator: Bikubenfonden, Fiolstræde 44, 1171 København K, tlf. 3377 9393.'

Carlsbergs Idé-Legat
Formål: At støtte kreative talenter, der udøver, skaber eller igangsætter aktiviteter inden for kultur- og fritidslivet i hele landet. Kan søges af foreninger, klubber eller organisationer, men ikke enkeltpersoner.
Administrator: Carlsbergs Idé-Legat, Gamle Carlsberg Vej 10, 2500 Valby, tlf. 3327 3325, fax 3327 4703.'

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Formål: At yde støtte til fremme og udvikling af dansk kunstnerisk udformning samt andre kunstneriske og kulturelle initiativer. Studieophold i udlandet støttes kun, hvis de har karakter af videreuddannelse.
Administrator: Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Havnegade 5, 1093 København K, tlf. 3363 6027.'

Danske Banks Fond
Formål: At støtte og fremme samfundsgavnlige formål af national, social, videnskabelig og erhvervsmæssig såvel som human karakter, herunder kunst og kulturelle formål.
Administrator: 3912 Kommunikation, Prok. Bent Bergh, Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, tlf. 3369 8221.'

Den Raben-Levetzauske Fond
Formål: I form af tilskud at yde bidrag til sociale, velgørende, videnskabelige, jordbrugs- og uddannelsesmæssige, kulturelle og kunstneriske formål. Uddeles til både foreninger, selskaber og stiftelser m.v. eller direkte til enkeltpersoner. Frankeret svarkuvert vedlægges ansøgningen.
Administrator: Den Raben-Levetzauske Fond, c/o Raben-Levetzau, Viadukt Allé 27, 2900 Hellerup.'

Nordisk Kulturfond
Formål: At fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. Dette gælder kulturelt samarbejde både i og uden for Norden og omfatter både professionelle og amatører. Bidrag kan bevilges til eksempelvis konferencer, koncerter, turnéer, udstillinger, festivaler, almen uddannelse, videreuddannelse og forskning.
Administrator: Ansøgning via hjemmesiden.'

ROSA – Dansk Rock Samråd
ROSA yder råd og vejledning til danske musikere og tilbyder desuden forskellige former for støtte- og efteruddannelsesordninger. Se nærmere på hjemmesiden.'

Sonning-Fonden
Formål: At støtte almennyttige kulturelle formål ansøgt af foreninger, institutioner eller lignende i Danmark. I særlige tilfælde ydes også støtte til enkeltpersoner. Der ydes navnlig støtte til restaurering eller genopbygning af historiske bygninger samt til musikformål, herunder til musikalske projekter og initiativer inden for forskning og formidling, der tilfører det danske musikliv nye impulser. Der gives ikke støtte til indkøb af musikinstrumenter. Fonden giver særlig prioritet til formål, der har vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side.
Administrator: Sonning-Fondens Sekretariat, c/o Dan-Ejendomme, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, tlf. 3946 6254. 

Skriv kommentar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.